Pevi

 

Pevi on koirien luontaiseen laumakäyttäytymiseen ja siihen liittyvään hierarkiaan perustuvaa koulutusta. Mikäli koiralla ei ole selkeää johtajaa, seuraa ongelmakäytöstä.

Koirien käytösongelmat johtuvat lähes aina ihmisen tavasta toimia. Koiria tulee kohdella koiramaisesti, koiran näkökulmasta katsottuna oikein. Koira ei voi oppia puhumaan ihmisten kieltä ja tästä syystä meidän tehtävänämme on opetella viestimään koiran kanssa.

Hankittaessa koiraa vastuu siirtyy omistajalle, sillä koira ei valitse kotiaan tai puitteitaan. Meidän valinnoistamme riippuu, millainen ympäristö, ruoka, liikunta, koulutus ja aktiviteetti koiran kehitykseen tulee vaikuttamaan. Olemme vastuussa jopa koiran sosiaalisesta elämästä. Villinä elävät eläimet kykenevät itse vaikuttamaan reviiriinsä, jotta puitteet olisivat niille itselleen suotuisammat. Lemmikkikoiralla ei ole vastaavaa mahdollisuutta tällaiseen toimintaa. Tästä syystä meidän tehtävänämme on ymmärtää ja täyttää nämä tarpeet.

Lauman johtajuuden ei ole tarkoitus olla julmaa, tyrannimaista toimintaa, vaan vuoropuhelua lauman jäsenten kesken. Johtajan tehtävänä on asettaa rajat ja osoittaa paljon rakkautta tavalla, jonka koira pystyy ymmärtämään. Parhaimmillaan ymmärrys ihmisen ja koiran välillä on saumatonta. Ihminen komentaa ja koira haluaa totella. Parhaaksi palkakseen koira haluaa rennon syvään hengityksen ja muutaman rapsutuksen, laumanjohtajansa huomiota.

Kasvatus ja koulutus tulee erotella toisistaan. Kasvatus on arjessa toimivia, itsestään selviä perusasioita. Esimerkkinä voidaan mainita lenkkeily löysällä hihnalla ja ovista rynnimättä kulkeminen. Koulutus on taas asioita, joita ihminen opettaa koiralle, asioita, joita toinen koira ei sille opettaisi, kuten ”anna tassu”-käsky. Tällaisista asioista palkitaan koiraa namipalalla tai laumavietillä. Kun kasvatus on kunnossa, koulutus käy kuin tanssi.

61

Kuvassa on Pertti Vilander, joka on muutakin kuin kuvauksellinen mies. Hän on nimittäin Pevi-ideologian kehittäjä. Pertti on harjoittanut ammattimaista koirakoulutusta ensimmäisten joukossa Suomessa jo vuodesta 1960. Pertin oppi-isiä olivat mm. Kalevi Kaitainen ja Erkki ”Susi” Pulliainen. Syventävämmän opin hän on kuitenkin saanut seuraamalla lukemattomia määriä erilaisia koiria.